TYTANI RPA

Program rozwojowy dla obecnych i przyszłych liderów automatyzacji / robotyzacji procesów biznesowych Startujemy 18 października | 100% on-line

Image alt

Idea programu

Zauważyliśmy, że brak jest miejsca, gdzie osoby zarządzające robotyzacją procesów biznesowych mogą w systematyczny sposób pogłębić praktyczną wiedzę z tego zakresu (bazującą na światowych praktykach, ale jednocześnie uwzględniającą polski kontekst) oraz podyskutować i wymienić się doświadczeniami.

Cel programu

Pomóc w rozwoju obecnych i przyszłych liderów automatyzacji / robotyzacji, aby byli w stanie efektywnie skalować wdrożenia RPA i zarządzać coraz bardziej złożonym obszarem automatyzacji (wychodzącym poza klasyczne RPA).

Image alt

Odbiorcy programu

Program Tytani RPA kierujemy do dwóch grup uczestników:

Liderzy zespołów RPA

Jeżeli kierujesz lub w najbliższym czasie będziesz kierował zespołem zajmującym się robotyzacją / automatyzacją procesów – ten program jest dla Ciebie.

Kierownicy projektów RPA

Jeżeli jesteś kierownikiem projektu ds. wdrożenia RPA lub w najbliższym czasie nim będziesz – ten program jest dla Ciebie.

Czy ten program jest dla mnie?

Ten program jest dla Ciebie, jeśli zastanawiasz się nad takimi zagadnieniami jak:

Jakie podejść do skalowania robotyzacji w organizacji?

Our awesome features
W jaki sposób zorganizować efektywny proces utrzymania robotów?

Our awesome features
Jak dobrze zdefiniować KPI robotyzacji, aby efektami zadziwić szefa :)?

Our awesome features
Jak skutecznie promować kulturę automatyzacji procesów w organizacji?

Our awesome features
Co mogę zmienić w swoim zespole automatyzacji, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki?

Our awesome features
Co daje wejście w robotyzację w chmurze?

Our awesome features
W jakim kierunku rozwija się robotyzacja procesów (np. NLP, API,…) i co to oznacza dla mojej organizacji?

Our awesome features
Jakie nowinki / usprawnienia wprowadzają inne zespoły zajmujące się robotyzacją?

Our awesome features

Założenia programu Tytani RPA

Przedstawiamy 6 założeń programu Tytani RPA, które przyjęliśmy przy jego tworzeniu

Sprecyzowana grupa odbiorców

Nasz program kierujemy do jasno zdefiniowanej grupy uczestników, co pozwoli dobrać program zajęć do jej potrzeb

Kameralne grono uczestników

Od samego początku nie planujemy tworzyć programu o charakterze masowym – wolimy pracować w mniejszej grupie

Dużo praktyki, szczypta teorii

Połączenie dużej dawki teorii połączonej z syntetyczną podbudową teoretyczną da najlepszy efekt edukacyjny

Nauka od liderów

Wierzymy, że warto jest uczyć się w oparciu o doświadczenia polskich liderów wdrażania RPA

Dyskusje i networking

Zależy nam na inspirujących rozmowach pomiędzy uczestnikami programu

Rozwój to ciągła droga

Nie chcemy, aby nasz program po prostu "skończył się". Od razu myślimy o dalszych działaniach

Image alt

Formuła programu

Zasadnicza część programu będzie miała postać 5 bloków szkoleniowych odbywających się on-line. Każdy z bloków poświęcony będzie jednemu zagadnieniu merytorycznemu. Dodatkowo – dla chętnych – planujemy 6-te spotkanie podsumowujące (follow-up).

Wyjątkowi eksperci

Wyróżniającym elementem programu TYTANI RPA jest to, że do współprowadzenia każdego z bloków szkoleniowych zaprosiliśmy wybitnego eksperta robotyzacji procesów biznesowych. Tak więc podczas programu współpracować z nami będzie 5 ekspertów. W usystematyzowany i pogłębiony sposób podzielą się oni swoimi doświadczeniami z zakresu wdrażania RPA.

Image alt
Image alt

Struktura bloków

Każdy z 5 bloków będzie miał analogiczną postać: 1. Prelekcja na wiodący dla danego bloku temat prowadzone przez organizatorów – 20 minut 2. Pogłębione wystąpienie zaproszonego eksperta merytorycznego – 75 minut 3. Sesja Q&A i dyskusja – 40 minut 4. Sesja "Ask me anything you like” – 15 min

Ramy czasowe

Zajęcia odbywać się będą w godzinach wieczornych (od 19:00 do 21:30) na Zoomie. Każdy z bloków tematycznych będzie trwał 2.5 godziny zegarowe. Cały program szkoleniowy (razem z follow'up) obejmuje łącznie 15 godzin zegarowych - co odpowiada 20 godzinom wykładowym.

Image alt
Image alt

Harmonogram programu

Program zaczyna się 18 października i kończy 22 listopada 2022 r. Planowane terminy spotkań to: 18, 25 października oraz 8, 15, 22 listopada 2022 r. Dodatkowe, 6-te spotkanie planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2023 r. (uwzględnimy terminy ferii zimowych ;)).

Eksperci programu

Poznaj 5 ekspertów, którzy poprowadzą poszczególne bloki tematyczne programu Tytani RPA. Są oni przedstawione w kolejności bloków tematycznych.

Zakres programu Tytani RPA

Poznaj bloki tematyczne programu Tytani RPA i poruszane w ich ramach zagadnienia

1
Blok 1. RPA Governance

Blok prowadzi: Wojciech Szremski - Strategie i modele wrażania robotów - Role związane z robotyzacją - Procesy i procedury robotyzacji - KPI dla robotyzacji

2
Blok 2. Narzędzia RPA

Blok prowadzi: Krzysztof Karaszewski - Technologia automatyzacji procesów - Porównanie najpopularniejszy narzędzi RPA (MS Power Automate, Blue Prism, Automation Anywhere, UiPath) - Architektura automatyzacji w firmie - Architektura RPA w Chmurze - Kierunki rozwoju narzędzi RPA - Alternatywne rozwiązania do automatyzacji procesów (Python, JavaScript, TagUI, RoboCorp, OpenRPA, OpenBots)

3
Blok 3. Skalowanie RPA

Blok prowadzi: Krystian Kozłowski - Utrzymywanie robotów - Nowe obszary zastosowania RPA w organizacji - Współpraca RPA z IT, biznesem i security - Pozyskiwanie zasobów i rynku oraz rozwój kompetencji

4
Blok 4. Zarządzanie zmianą

Blok prowadzi: Marcin Springer - Wdrażanie robotyzacji z perspektyw zmiany organizacyjnej - Komunikowanie robotyzacji w organizacji - Budowanie wewnętrznej społeczności robotyzacji

5
Blok 5. Beyond RPA

Blok prowadzi: Jan Maria Kowalski - Łączenie robotów z innymi rozwiązaniami (BPMS, ESB) - Przetwarzanie dokumentów (iOCR) - Budowa inteligentnych robotów (NLP, chatboty)

6
Blok 6. Follow’up programu

Spotkanie uczestników programu – w modelu 3i: - Inspiracja - Interakcja - Innowacja

Dołącz do programu Tytani RPA

Wojciech Szremski

Wojciech Szremski - zarządza RPA Center of Excellence wdrażając globalnie program robotyki w Schaeffler (branża automotive). Agent zmiany, kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał w międzynarodowych organizacjach sektora usługowego oraz w sektorze bankowym. Realizował inicjatywy z zakresu budowania kultury procesowej, doskonalenia, optymalizacji i projektowania procesów, zwiększania efektywności operacyjnej, a także robotyki. Wojciech prowadzi blok "RPA Governance".

Krzysztof Karaszewski

Krzysztof Karaszewski - Senior Product Manager for RPA and Lite Automation w banku HSBC, gdzie jest odpowiedzialny za wdrażanie nowych technologii z zakresu inteligentnej automatyzacji. Od 2016 praktyk i trener rozwiązań RPA. Przeszkolił i przygotował do pracy z RPA ponad 400 specjalistów i managerów z całego świata. Certyfikowany trener i deweloper narzędzi UiPath, Blue Prism i Power Automate. Wykładowca na Wyższej Szkole Handlowej. Pasjonat programowania. Krzysztof prowadzi blok "Narzędzia RPA".

Krystian Kozłowski

Krystian Kozłowski - Menedżer Zespołu Automatyzacji i Robotyzacji w Alior Banku, certyfikowany deweloper BluePrism i Menedżer ds. Zarządzania Procesami. Aktualnie jako menedżer optymalizuje procesy, koordynuje i wspomaga pracę zespołu deweloperskiego. Propaguje ideę demokratyzacji robotyzacji poprzez np. Akademii Robotyzacji. Bierze udział w budowaniu dobrych praktyk robotyzacji dla organizacji finansowych przy ZBP. Krystian prowadzi blok "Skalowanie RPA".

Wojciech Szremski

Marcin Springer - W Allegro zarządza zespołem Digital Workplace odpowiedzialnym za usługi back-office IT. Dodatkowo, rozwija centrum kompetencji ds. optymalizacji i automatyzacji procesów, które w pierwszym roku działalności wdrożyło 30 robotów RPA. Absolwent Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zdobywca tytułu People Leader i Nagrody Publiczności konkursu IT Manager of Tomorrow 2022. Wojciech prowadzi blok "Zarządzanie zmianą".

Wojciech Szremski

Jan Maria Kowalski - Dyrektor Biura Nowych Technologii w Banku Pekao. Posiada 18 lat doświadczenia zdobytego głównie w sektorze finansowym. Jego domeną jest transformacja cyfrowa, automatyzacja procesów i architektura korporacyjna. Pomysłodawca i organizator Akademii Robotyzacji, która rozwija kompetencje cyfrowe pracowników i demokratyzuje wytwarzanie automatyzacji. Aktualnie rozwija zespoły badawczo-rozwojowe i wdraża innowacje z wykorzystaniem rozwiązań mobilnych, BigData oraz AI. Jan prowadzi blok "Beyond RPA".

Więcej szczegółów organizacyjnych

Przestawiamy dodatkowe informacje, które są istotne z perspektywy udziału w programie

Godziny wieczorne

Świadomie wybraliśmy godziny wieczorne do realizacji spotkań - wiemy bowiem, że liderzy w ciągu dnia są mocno obciążeni

Użytkownicy końcowi

Uczestnikami programu mogą być tylko użytkownicy końcowi - nie przewidujemy udziału konsultantów i dostawców

Dostęp do nagrań

Uczestnicy programu będą mieli dostęp do nagrań ze spotkań (z wyłączeniem części dyskusyjnej - nie nagrywamy jej)

Materiały

Uczestnicy programu będą mieli dostęp na dedykowanej platformie do materiałów udostępnionych przez organizatorów i ekspertów

Certyfikaty

Każdy z uczestnik programu, który będzie uczestniczył co najmniej 80% zajęć otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa (drukowany i elektroniczny)

Follow'up

Zależy nam na wsparciu uczestników w dalszym rozwoju. Dlatego zapraszamy ich na dodatkowe spotkanie na przełomie stycznia i lutego 2023

Dołącz do programu Tytani RPA

FAQ programu Tytani RPA

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane z organizacją programu. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie - skontaktuj się z nami - na pewno postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości

Program będzie przeprowadzony w 100% w formule zdalnej.

Program jest kierowany do obecnych i przyszłych liderów automatyzacji / robotyzacji. W programie nie przewidujemy przedstawicieli IT / doradczych.

Program jest realizowany "na żywo". Wszystkie spotkania z uczestnikami odbywają się w czasie rzeczywistym.

Tak, udział w programie jest odpłatny. Przewidzieliśmy różne modele odpłatności: https://www.tytanirpa.pl/pakiety.

Tak. Poprosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.

Ależ oczywiście! Wystawiamy fakturę z 30-dniowym terminem płatności.

Tak! Każdy blok szkoleniowy (w części systematyzującej wiedzę i wystąpienie eksperta) będzie nagrywany. Nagrania będą dostępne dla uczestników programu przez okres 6 miesięcy na dedykowanej platformie on-line. Nie planujemy natomiast nagrywać sesji Q&A, dyskusji oraz sesji Ask me anything you like. To pozwoli na swobodną wymianę myśli wśród uczestników programu.

Tak! Każdy uczestnik programu otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych na dedykowanej platformie on-line: - przygotowanych przez organizatorów programu (materiały systematyzującej wiedzę na określone tematy), - prezentacji udostępnionych przez zaproszonych ekspertów.

Ależ oczywiście! To jeden z fundamentów programu. Zakładamy rozubudowane sesje Q&A oraz czas na dyskusje.

Tak! Każdy z uczestnik programu, który będzie uczestniczył co najmniej 80% zajęć otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa (w formie drukowanej i elektronicznej).

Do udziału w programie wymagany jest dostęp do Zoom'a (przez przeglądarkę lub aplikację) oraz mikrofon i słuchawki. Dodatkowo zalecana jest kamerka.

Organizatorzy programu

Katarzyna Wrześniewska - manager z wieloletnim doświadczeniem RPA, optymalizacji i zarządzania procesami obsługi w międzynarodowej firmie. Biegła w zarządzaniu zmianą, projektowaniu procesów i wdrażaniu innowacyjnych technologii do organizacji. W ciągu trzech lat wprowadziła do organizacji innowacje automatyzujące zadania manualne oraz narzędzia oparte o AI co przełożyło się na zdobycie przez firmę pozycji lidera rozwiązań cyfrowych na polskim rynku i zwiększenie wskaźnika satysfakcji klienta (NPS).

Andrzej Sobczak
Andrzej Sobczak

Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak - od kilku lat zajmuje się hiperautomatyzacją. Uważa, że automatyzacja IT, to najmniej doceniany element tej koncepcji (i zamierza to zmienić). W ciągu ostatnich 2 lat zorganizował 5 konferencji dotyczących hiperautomatyzacji, w których wzięło udział blisko 8000 osób. Jest redaktorem serwisu Robonomika.pl, założycielem społeczności Liderzy.AI, a także pracownikiem SGH, gdzie kieruje Zakładem Zarządzania IT.

Dołącz do programu Tytani RPA